Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Turośl
Menu góra
Strona startowa Informacje Ochrona Danych Osobowych
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Ochrona Danych Osobowych, bieżące, menu 1201 - BIP - Urząd Gminy Turośl”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula Informacyjna RODO:

Urząd Gminy Turośl realizuje obowiązek wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych gromadzonych przez Urząd Gminy Turośl jest Wójt Gminy Turośl z siedzibą w Urzędzie Gminy ul. Jana Pawła II 49, 18-525 Turośl,

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Turośl, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Turośl Panem Przemysławem Zadrogą za pomocą adresu email: iod@turosl.pl lub telefonu 508 965 399.

3. Dane osobowe przetwarzane są w związku z realizacją zadań publicznych, wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. W toku załatwiania Pani/Pana sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom. Odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Urząd Gminy Turośl pozyskuje dane osobowe od interesantów, osób trzecich oraz innych organów publicznych w zależności od realizowanych zadań. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Turośl przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Turośl.

5. Dane osobowe przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody przechowywane są przez okres czasu niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane.

6. Ma Pani/Pan prawo, w zakresie danych osobowych Pani/Pana dotyczących do:

  • dostępu do danych osobowych,
  • sprostowania danych osobowych np. gdy są nieaktualnie lub nieprawdziwe,
  • prawo do usunięcia danych,
  • prawo ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Gminy Turośl Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.

7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Ma Pani/Pan prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem pozostają zgodne z prawem, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ponadto informujemy, że w Urzędzie Gminy Turośl, nie przetwarza się danych osobowych w trybie zautomatyzowanym i nie będą profilowane.

 

Klauzule informacyjne:
Klauzula informacyjna - USC, zmiana imienia i nazwiska - pobierz
Klauzula informacyjna - ewidencja ludności - pobierz
Klauzula informacyjna - dowody osobiste - pobierz

Metryka

sporządzono
2018-05-25 przez - -
udostępniono
2018-05-25 00:00 przez Lewandowski Adam
zmodyfikowano
2021-01-20 15:15 przez Lewandowski Adam
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
881
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.