Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Turośl
Menu góra
Strona startowa Aktualności Przetargi Klauzula informacyjna
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Klauzula informacyjna, bieżące, menu 1204 - BIP - Urząd Gminy Turośl”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna - wynikający z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.), zwanego w dalszej części RODO.

Administratorem danych osobowych gromadzonych przez Urząd Gminy Turośl jest Wójt Gminy Turośl z siedzibą w Urzędzie Gminy ul. Jana Pawła II 49, 18-525 Turośl.

  1. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Turośl, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Turośl za pomocą adresu email: iod@turosl.pl.
  2. Dane są zbierane w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie przepisów prawa i są pozyskiwane od podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz ze źródeł publicznie dostępnych.

Przetwarzane będą:

- dane osobowe,

- adresowe,

- kwalifikacje zawodowe,

- informacje o zatrudnieniu,

- inne niezbędne dla prawidłowego prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.

Nie przewiduje się udostępniania danych osobowych podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.

  1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, a w przypadku danych zawartych w umowach o zamówienie publiczne przez okres 10 lat.
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych.

Zgodnie z Art. 42 Prawa Zamówień Publicznych, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego udostępnia się od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

Na niniejszych stronach Biuletynu Informacji Publicznej umieszczone są również:

- Informacje dotyczące pytań i wyjaśnień do SIWZ;

- Modyfikacje SIWZ;

- Informacje o protestach na zapisy SIWZ i ogłoszeń.

Poniżej znajdują się odnośniki do prowadzonych postępowań:

- Postępowania prowadzone powyżej kwoty 30 000 Euro;

- Postępowania prowadzone do kwoty 30 000 Euro;

Metryka

sporządzono
2018-06-13 przez - -
udostępniono
2018-06-13 02:00 przez - -
zmodyfikowano
2018-06-13 10:35 przez - -
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
942
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.